Özçelik Meşrubat ve Gıda Mad.Tic.Paz.A.Ş. olarak, sizlerin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin kullanılmasında, sizlerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilgi vermek istiyoruz.

İşbu aydınlatma beyanı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç kapsam, süre ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verileriniz Kim Tarafından İşlenecektir?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle birlikte veri sorumlusu sıfatıyla ÖZÇELİK Meş.A.Ş. şirketi olarak kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacağız.

Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.

Hangi Kişisel Verileriniz Ne Amaçla İşlenecek ve Kimlere Aktarılacaktır?

Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde müşterilerimize sunulacak olan web destekli olarak çalışabilen ve işbu sisteme üye firmaların müşteri, satıcı ve personel cari hesapları ile BA ve BS mutabakatlarını internet üzerinden yapmalarını sağlamak amacıyla işlenecek ve bu amaçla karşı tarafa iletilecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanacaktır?

Kişisel verileriniz; çalışanlarımız, çağrı merkezlerimiz, internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız aracılığıyla onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplamanın Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verilerinizi sisteme kayıt aşamasında onayladığınız Kişisel Verilerin Kullanımı onayınıza istinaden toplamaktayız.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Veri Kayıt Sistemimizde İşlenecektir?

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.(5070 sayılı kanuna göre verilen hizmetlere ait müşteri belgelerinin ve kayıtların 20 yıl saklanması gerekmektedir.) Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler kurumun o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman bize başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgileri,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını,
  • Hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını,
  • Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz.
  • Eksik ya da hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini,
  • Kanunda öngörülen şartlar sağlanmışsa bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini,
  • Bilgilerinizin kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Ayrıca, Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden Kanunu inceleyebilir, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sayfasını (http://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.